Odborné setkání/kulatý stůl: Identifikace bariér a možností v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

20. 9. 2022 od 9:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl: Identifikace bariér a možností v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče

Srdečně Vás zveme na setkání k důležitému tématu a to, aby každé dítě mělo příležitost vyrůstat v rodině. V ČR se potýkáme s bariérami zejména v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče pro děti menšinového, zejména romského etnika. Kolem témat genů, etnicity, kulturní identity panuje mnoho mylných přesvědčení, předsudků, nejistot.  Z čeho vychází obava, že náhradní rodiny vychovávající dítě romského etnika selhávají více? Čeho a proč se náhradního rodiče obávají? Co to vlastně znamená dítě jiného, romského etnika? Jak se na to dívá moderní věda i jaké jsou aktuální zkušenosti rodin i odborníků?

Na setkání se společně podíváme na toto téma z různých úhlů pohledu.

Program: 

  1. Prezentace výsledků výzkumu z projektu "Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče". Kolegyně z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.
  2. Inspirace jak pracovat s obavami zájemců/žadatelů o náhradní rodinnou péči. Lektoři příprav PRIDE, náhradní rodiče vychovávající děti romského etnika.
  3. Kreativní nástroje pro práci s veřejností - jak pracovat s předsudky, upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a vytvořit otevřený prostor pro kritické myšlení. Kolegové z Metaculture z.s.
  4. Zkušenosti ze zahraničí. Kolegové z UMPOD.

Bude prostor pro Vaše podněty a dotazy.

Setkání je určeno pro sociální pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, krajských úřadů, NNO a dalších pomáhajících organizací a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky. Vítaná je však i další odborná veřejnost.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Lektoři

kolektiv lektorů a hostů