Víkendové setkání pro přechodné pěstouny 1. část
Dvoudenní setkání se zaměřením na aktuální témata (15. 10. 2022 a 4. 12. 2022)

Přechodní pěstouni

15. 10. 2022 od 9:30 do 17:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Víkendové setkání pro přechodné pěstouny 1. část

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Dvoudenní setkání se zaměřením na aktuální témata: 15. 10. 2022 9:30 - 17:00 a 4. 12. 2022 9:30 - 17:00.

Srdečně Vás zveme na víkendové vzdělávání pro přechodné pěstouny. Zaměříme se na aktuální témata, která přinesete. Mezi témata, která můžeme zařadit, patří např. téma dětí závislých rodičů, zpracování podkladů k deníku dítěte, knize života a vůbec zpracování historie dítěte v PPPD, děti cizinců, děti rodičů ve výkonu trestu či kapitoly z psychomotorického vývoje dítěte. Konkrétní téma domluvíme na začátku setkání s účastníky podle jejich aktuálních potřeb.

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 350,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.