Novodobé závislosti II.
Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Poručníci Dobrovolníci a stážisti

7. 11. 2022 od 8:00 do 12:00 Prostějov, Skálovo nám. 6

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Novodobé závislosti II.

Co se vám vybaví, když se řekne závislost? Pravděpodobně cigarety, alkohol, další návykové látky, někomu možná čokoláda...

Současná doba a především nové technologie však přinášejí další - nelátkové závislosti. Děti se stále koukají do telefonu, na tablet a ne a ne je přesvědčit, aby dělaly cokoliv jiného. Závislost na internetu má již svůj vlastní název: netoholismus.

Právě o něm i o dalších nelátkových závislostech budeme pokračovat v diskuzi s dlouholetým pracovníkem Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi PhDr. Martinem Nasswettrem.

Těšíme se na vás.

Lektoři

Martin Nasswettr
Martin Nasswettr

Má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 900,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.