Projevy dětí drogově závislých matek a péče o nezralého novorozence
seminář

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

30. 11. 2022 od 9:30 do 12:30 Online

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Projevy dětí drogově závislých matek a péče o nezralého novorozence

Novorozenec drogově závislé matky

Budeme se věnovat vlivu návykových látek na plod a novorozené dítě, rozebírat jednotlivé drogy nejčastěji užívané v ČR, jejich specifický vliv na těhotenství, plod a vývoj dítěte. Velký důraz bude kladen na rozpoznání abstinenčního syndromu a jeho léčbu. Věnovat se budeme postupům vhodným v péči o dítě se specifickými problémy spojenými s užíváním návykových látek matkou. Dále se budeme zaobírat infekčními chorobami typickými pro drogově závislé, jejich rizikem přenosu na dítě, diagnostice u dětí a riziky dalšího přenosu. V neposlední řadě budeme věnovat patřičnou pozornost vlivu alkoholu na plod a rozdílům v sociální problematice uživatelů injekčních drog vs alkoholu. 

Péče o nezralého novorozence 

 Seznámíme se s problematikou nedonošených dětí a jejich nejčastějším problémům. Dotkneme se jak četnosti předčasných porodů, rozdělení nezralosti, tak nejčastějších zdravotních komplikací. Zlehka nakoukneme do prostředí novorozeneckých jednotek intenzivní péče a na způsob péče o tyto děti. Velká pozornost bude věnována péči o nedonošené děti v domácím prostředí, specifikům výživy, rehabilitace a zdravotním problémům. Podrobně budeme rozebírat doporučení spojené se zdravotní péčí o tyto děti, problematiku očkování, prospívání a psychomotorického vývoje. 

 Na setkání bude prostor pro dotazy a diskuzi na daná témata.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D., pracovala 15 let jako neonatolog na novorozeneckém odd. s JIRP ve fakultní nemocnice Motol a zároveň jako odborný asistent 2. lékařské fakulty. Měla na starost rizikovou ambulanci pro nedonošené děti a děti s problematickým vývojem. Je spoluautorkou knihy Narodilo se předčasně – průvodce péčí o nedonošené děti. Dlouhodobě se věnuje problematice dětí drogově závislých matek a na toto téma opakovaně přednášela pro Dobrou rodinu i pro jiné subjekty (MPSV apod.). S Dobrou rodinou spolupracuje od roku 2013. Aktuálně je na mateřské dovolené s 2letým synem Antonínem.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 675,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.