Specifické vývojové problémy
(mentální retardace, dysfázie, dyslexie, ADHD, FAS)

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

6. 6. 2023 od 9:00 do 12:00 Praha, Klimentská 1246/1

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Specifické vývojové problémy

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Během tohoto setkání se zaměříme na základní popis těchto specifických vývojových problémů a na cestu, kterou můžeme děti v této situaci podpořit. Podpora muže přicházet nejen v oblasti fyzické péče, ale i té psychické a poskytnutí bezpečného prostoru a otevřenosti ke konverzaci nad jinou diagnózou. 


Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá
Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi předškolního věku a jako poradce se věnuje dětem s odlišným nebo opožděným vývojem, dětem v náhradní rodinné péči, dětem s PAS, ADHD nebo opožděným vývojem řeči. Při práci využívá poznatků z vývojové psychologie, dětské neuropsychologie, senzorické integrace a speciální pedagogiky. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 675,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.