Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Jak pracovat s původem dítěte. Seminář založený na osobní zkušenosti lektorky z ústavní i pěstounské péče, ve které sama vyrůstala.

3 hodiny vzdelávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

9. 3. 2023 od 9:00 do 12:00 Praha, Klimentská 1246/1

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

- U přijatých dětí je jedna z největších výzev pomoci jim vybudovat silnou a zdravou identitu

- Dítě s jiným etnickým původem může být náročná výzva. Co všechno nám může pomoci pro jeho pochopení a zvládnutí tak abychom zvládly vychovat etnicky odlišné dítě a zároveň pěstovat jeho zdravou identitu.

- Také se dotkneme oblastí jako jsou: předsudky a stereotypy, které máme ve vztahu k identitě dítěte a jeho etnickým odlišnostem.

Lektoři

Bc. Sandra Long
Bc. Sandra Long
Bc. Sandra Long Lektorka Sandra Rios Long se celý svůj profesní život věnuje práci s dětmi i mládeží se speciálními potřebami včetně jedincům s ADHD a dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči a dětských domovech. Zaměřuje se na podporu rodin v krizových situacích. Pracuje aktivně s jedinci, páry, rodinami i skupinami. Ve své praxi čerpá nejen ze svého studia a dosavadních pracovních zkušeností, ale i z osobní zkušenosti z ústavní i pěstounské péče, ve které sama vyrůstala. Sandra vystudovala speciální pedagogiku a dále pokračuje magisterským studiem v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Účastní se výcviku Krizové intervence – práce s traumatem. Svoje know-how dále v minulosti rozšiřovala na mnoha kurzech a workshopech zaměřujících se na rodinou mediaci, mindfulness, a práci s dětmi v mateřských školách.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.