Právní okénko I. - Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí
Vzdělávací seminář

3 hodiny vzdelávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Dobrovolníci a stážisti

25. 1. 2023 od 15:00 do 18:00 Online

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Právní okénko I. - Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.


Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí, právní okénko I. - právní minimum I. (základní pojmy, náhradní rodinná péče) 

Seminář je zpracován do dvou přednáškových bloků, jeden blok obsahuje vždy dvě větší témata.


Každodenní otázky pěstouna - co může, musí, nesmí, právní okénko II. - právní minimum II. (dědické právo, rozhodnutí) - 15.2.2023


Seminář je koncipován jako prezentace na projektoru, spolu s výkladem.


Základní pojmy:

  •  dítě, zletilost 
  • svéprávnost a její omezení 
  • změna jména a příjmení 
  • rodičovská odpovědnost -  co může a musí pěstoun x co může a musí rodič

Náhradní rodinná péče:

  • náhradní výchova x praxe
  •  osvojení
  • pěstounská péče
  • svěření dítěte do péče jiné osoby
  • poručenství
  • opatrovnictví

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Linda Matyšková
Mgr. Linda Matyšková
Lektorka Linda Matyšková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 pak úspěšně dokončila také kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Dřívě pracovala jako dobrovolnice v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací a živě se zajímá o alternativní řešení sporů a mezilidskou komunikaci. S Dobrou rodinou spolupracuje jako lektorka právní problematiky, mediátorka a facilitátorka případových konferencí.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.