Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami I.
Seminář pro pěstouny

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

3. 2. 2023 od 13:00 do 17:00 Most, Lomená 47

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami I.

Seminář je zaměřen především na přístup k dítěti s ADHD. Účastníci semináře se seznámí s diagnózou ADHD a ADD, co je příčnou této diagnózy a jaký zvolit výchovný přístup. Na jednotlivých případech si ukážeme, jak pracovat s dítětem s poruchami chování. V závěru semináře se naučíme jednoduché relaxační techniky.


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Lektoři

Mgr. Věra Malesaková
Mgr. Věra Malesaková
Věra vystudovala magisterský obor speciální pedagogika zaměřený na poradenství a diagnostiku. V minulosti pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, a to především v mateřské škole, základní škole a v dětském domově. Podílela se na projektech zaměřených na rizikovou mládež v Ústeckém kraji a s mladistvými opouštějící ústavní výchovu a věznici. Spolupracovala také na projektech v oblasti sociálního poradenství s osobami závislými na psychoaktivních látkách. V současné době má soukromou terapeutickou praxi v Mostě. Je absolventkou výcviku Dyádická vývojová psychoterapie, Nedirektivní terapie hrou, aktuálně je frekventantkou výcviku zaměřeného na transgenerační přenos a prevenci psychotraumatu, je lektorkou Terapeutického rodičovství. Své semináře zaměřuje na přístup k dětem se specifickými poruchami chování a učení, zajímá se poruchy Attachmentu, neuropsychologii a psychosomatiku ve které se dále vzdělává formou seminářů. Volný čas ráda tráví v přírodě a cvičením jógy.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.