Vzdělávání pro začínající pěstouny z řad příbuzných- v online I.
Vzdělávání pro pěstouny z řad příbuzných

Pěstouni dlouhodobí Poručníci

23. 3. 2023 od 16:00 do 20:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Vzdělávání pro začínající pěstouny  z řad příbuzných- v online  I.

Určeno začínajícím pěstounům (v 1. roce po přijetí dítěte) s příbuzeneckým vztahem k přijatému dítěti;

5 setkání:  23.3., 29.3., 5.4., 18.4. a 26.4.2023 - vždy od 16-20 hod

Individuální konzultace osobně nebo online - dle domluvy:

uzavřená skupina, maximálně 12 účastníků;

Účastí na celém cyklu si pěstoun splní 20 hodin vzdělávání, plus další 1 hodina individuální online konzultace  - celkem 21 hodin vzdělávání.

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí.

1.setkání: 23. 03.  2023- Systém sociálně právní ochrany dětí, pozice příbuzenských pěstounů v systému SPOD, kompetence pěstouna

2.setkání: 29. 03. 2023- Citová vazba, biologická rodina přijatého dítěte, posilování rodinných vztahů

3.setkání: 05. 04. 2023 - Ztráta, trauma, sexualita

4.setkání: 18. 04. 2023 - Výchova

5.setkání: 26. 04. 2023 - Identita, psychohygiena

Jedná se o ucelený vzdělávací modul, nelze absolvovat pouze některá z uvedených témat!

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí. 

Setkání jsou vedeny v systému PRIDE (https://www.pride-cz.com/).Na další termíny vzdělávacího cyklu Vás nahlásíme automaticky!

Lektoři

Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová
Vystudovala Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let. V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, 12 let pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE, a také jeden běh pilotních příprav příbuzenských pěstounů v systému PRIDE. Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.
Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 5 250,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.