Poruchy chování v dětském věku
Seminář pro pěstouny a poručníky

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

12. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 Most, Lomená 47

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Poruchy chování v dětském věku

Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí porozumět problémovému chování dětí a dospívajících. Na semináři se dozvíte, jaké jsou příčiny poruch chování u dětí a dospívajících. Co je to ADHD, ADD, Attachment, úzkostná porucha, deprese a sebepoškozování. Cílem semináře je vysvětlit účastníkům první signály problémového chování a kdy hledat pomoc odborníka.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Lektoři

Mgr. Věra Malesaková
Mgr. Věra Malesaková
Věra vystudovala magisterský obor speciální pedagogika zaměřený na poradenství a diagnostiku. V minulosti pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, a to především v mateřské škole, základní škole a v dětském domově. Podílela se na projektech zaměřených na rizikovou mládež v Ústeckém kraji a s mladistvými opouštějící ústavní výchovu a věznici. Spolupracovala také na projektech v oblasti sociálního poradenství s osobami závislými na psychoaktivních látkách. V současné době má soukromou terapeutickou praxi v Mostě. Je absolventkou výcviku Dyádická vývojová psychoterapie, Nedirektivní terapie hrou, aktuálně je frekventantkou výcviku zaměřeného na transgenerační přenos a prevenci psychotraumatu, je lektorkou Terapeutického rodičovství. Své semináře zaměřuje na přístup k dětem se specifickými poruchami chování a učení, zajímá se poruchy Attachmentu, neuropsychologii a psychosomatiku ve které se dále vzdělává formou seminářů. Volný čas ráda tráví v přírodě a cvičením jógy.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.