Krizová intervence
Seminář

Akreditováno 16 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

Seminář je rozdělen do 2 navazujích částí:

  • 23. 11. 2023 od 9:30 do 17:00 Praha, Klimentská 1246/1
  • 30. 11. 2023 od 9:30 do 17:00 Praha, Klimentská 1246/1
Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Krizová intervenceSeminář se koná ve dnech 23. listopadu a 30. listopadu 2023, vždy od 9,30 - 17,00 hod. Celkem 16 vyučovací hodin.

Nutné absolvovat obě části složeného semináře.

Náročné a zátěžové situace, ústící někdy až ke krizi, k lidskému životu nerozlučně patří. Všichni jsme se s nimi někdy setkali na vlastní kůži. Tyto situace obsahují také ale pozitivní potenciál, mohou se stát zdrojem osobnostního růstu a vést ke zrání osobnosti, ať už na individuální, partnerské či rodičovské rovině.

Krize má svou dynamiku, vznik a vývoj. Na semináři se podíváme na řešení krize jako procesu, který má určité zákonitosti a fáze, které na sebe navazují. Je-li krize součástí našich životů, tak jak o ní hovořit a jak jí porozumět? Jak pracovat s emocemi, které tyto situace doprovází a o jaké zdroje se můžeme v krizové intervenci opírat sami? Nahlédneme společně na možnosti podpory a sebepéče, které ke krizové intervenci neodmyslitelně patří, abychom předešli syndromu vyhoření. Na semináři se také budeme věnovat krizovým situacím v životě ženy a muže. Nahlédneme i do tématu etiky v oblasti krizové intervence.


Lektoři

Mgr. Lucie Kašová, Dis.
Mgr. Lucie Kašová, Dis.
Lektorka Lucie Kašová se věnuje individuální a párové psychoterapii a poradenství. Nabízí podporu při seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací se ženami s traumatickými zážitky během těhotenství a při porodu. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Ráda čte, co jí pod ruku přijde, a vyhledává dlouhé procházky po lese.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 4 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.