Rozvoj komunikačních dovedností sociálních pracovníků
Seminář

Akreditováno 8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

6. 11. 2023 od 9:30 do 17:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Rozvoj komunikačních dovedností sociálních pracovníků

Akreditace semináře u MPSV č. A2023/1487-SP

Seminář určený pro pracovníky pomáhajících profesí seznámí účastníky s možnostmi efektivního zvládání komunikace s různými skupinami a typy klientů. Pomoc a podpora při uspokojování potřeb klientů je možná, pokud si pracovník pomáhajících profesí osvojí vhodnou komunikaci s klientem. Účastníci získají informace o potřebách klienta v komunikaci a různých motivech jeho jednání. Získají náhled na rozpoznávání vhodného stylu komunikace a jednání s daným klientem. Seznámí se s komunikačními pravidly a možnostmi jejich uplatnění, dále s komunikačními bariérami a s podáváním konstruktivní zpětné vazby. Důraz bude kladen zejména na nácvik těchto dovedností pro zkvalitnění klientské případové práce.


Lektoři

Mgr. Lucie Kašová, Dis.
Mgr. Lucie Kašová, Dis.
Lektorka Lucie Kašová se věnuje individuální a párové psychoterapii a poradenství. Nabízí podporu při seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací se ženami s traumatickými zážitky během těhotenství a při porodu. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Ráda čte, co jí pod ruku přijde, a vyhledává dlouhé procházky po lese.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.