Komunikace s různými typy klientů
Seminář

Akreditováno Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

5. 10. 2023 od 9:30 do 17:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Komunikace s různými typy klientů

Akreditace semináře u MPSV zadána, ve zpracování a bude doplněno číslo, jakmile bude schváleno.


Poznáte manipulativní jednání? 

Za začátku to začíná jako nevinná konverzace, ale postupně se může jednání protáhnout do nekonečné spirály a vás to jen psychicky táhne dolů, protože nad danou situací neustále přemýšlíte. 

Jak manipulativní jednání poznat a následně ustát?

 Jak zůstat u svých potřeb a nenechat se „vykolejit“?

 Na semináři budeme zkoušet, jaké kroky můžeme využívat pro komunikaci s manipulativním klientem a při tom ho neponížit.

Lektoři

Mgr. Lucie Kašová, Dis.
Mgr. Lucie Kašová, Dis.
Lektorka Lucie Kašová se věnuje individuální a párové psychoterapii a poradenství. Nabízí podporu při seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací se ženami s traumatickými zážitky během těhotenství a při porodu. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Ráda čte, co jí pod ruku přijde, a vyhledává dlouhé procházky po lese.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 800,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.