Aktuální otázky PPPD
Vzdělávací pobyt PPPD

18 hodin vzdělávání Přechodní pěstouni

od 15. 9. 2023 14:00 do 17. 9. 2023 17:00 Luka nad Jihlavou, ulice Nová 19, ERUDITO školicí a ubytovací centrum

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Aktuální otázky PPPD

Dynamika vývoje pěstounské péče na přechodnou dobu je značná. Pojďme se společně sejít nad aktuálními otázkami, které vás zajímají. Pokud byste sami otázky neměli, můžeme se podívat na to, co zajímá řadu pěstounů PPPD:

Jak bezpečně komunikovat v rámci systému sociálně-právní ochrany? Jaké jsou hranice práce pěstouna PPPD? Jak pracovat se strachem, že nebude dítě kam předat? A proč soudci nechtějí děti z PPPD předávat rychleji? Proč s námi některé rodiny po předání nechtějí komunikovat? Jak dlouho jde vůbec vykonávat PPPD? A co potom? A co na to naše rodiny?

Pozvání přijala Alžběta Skleničková. U pěstounské péče na přechodnou dobu je od samotného začátku. Jen málokdo má takový přehled o problémech pěstounů, přebírajících rodin i o různých přístupech v různých regionech ČR.


Vzdělávání, ubytování a hlídání svěřených dětí je pro klienty doprovázené Dobrou rodinou o. p. s. bezplatné.

Zájemci o vzdělávání, kteří nejsou doprovázení Dobrou rodinou o. p. s., kontaktujte pro celkovou cenovou kalkulaci (ubytování, strava, hlídání...) Bc. Ivanu Brabcovou: ivana.brabcova@dobrarodina.cz, tel: 778 473 324.

Lektoři

Alžběta Skleničková
Alžběta Skleničková

Alžběta Skleničková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech  pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 4 500,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.