Případová konference a role DSP
Seminář

Akreditováno Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

23. 5. 2023 od 9:30 do 17:00 Praha

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Případová konference a role DSPVzdělávací program poskytuje základní vhled do přípravy, organizace a průběhu případové konference jako prostředku pro stanovení optimálního řešení situace dítěte a jeho rodiny pro pomáhající profese, tj. profese, které se snaží pomoci klientovi či dítěti v jeho tíživé či složité situaci a provádí klienta před, při a po případové konferenci (pracovník OSPOD, pracovník doprovázející organizace či sanační organice, podpůrná osoba apod.). 

Účastníci se seznámí se základními rolemi, které mají jednotlivé osoby podílející se na organizaci a pořádání případové konference s důrazem na postavení klienta a pomáhajících osob. 

Účastníci si zkusí případovou konferenci „nanečisto“, dozví se jak se připravit na případovou konferenci, jak být nápomocen klientovi před a při případové konferenci, postavení a role „podpůrné osoby“ a zkusíme si i „nestandartní“ případové konference (agresivní účastník, facilitátor, který nemá PK pevně v rukách, facilitátor, který straní nějakému účastníkovi apod.) – vyzkoušíme si nestandardní situace. 


Lektoři

Martina Smutná
Martina Smutná
Martina Smutná se profesně pohybuje v náhradní rodinné péči téměř 20 let. V rámci dohod o výkonu pěstounské péče doprovázela pěstounské rodiny v regionu Kutná Hora a v regionu Říčansko, pracovala s pěstouny na přechodnou dobu, s dlouhodobými pěstouny, vedla sdílecí kluby pěstounů. V současné době pracuje jako koordinátorka regionálních aktivit v Dobré rodině o.p.s. Je lektorkou akreditovaného semináře Jak zorganizovat případovou konferenci, je vyškolený facilitátor. Její srdeční záležitostí je téma Jemné dotykové terapie, které se věnuje více než 15 let. Začínala v mateřských centrech, v posledních letech pracuje s tématem výhradně pro vzdělávání pěstounských nebo adoptivních rodin.
Mgr. Linda Matyšková
Mgr. Linda Matyšková
Lektorka Linda Matyšková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 pak úspěšně dokončila také kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Dřívě pracovala jako dobrovolnice v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací a živě se zajímá o alternativní řešení sporů a mezilidskou komunikaci. S Dobrou rodinou spolupracuje jako lektorka právní problematiky, mediátorka a facilitátorka případových konferencí.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.