ZRUŠENO - Motivační rozhovory - základy úspěšného jednání s klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu vyhoření sociálního pracovníka
Motivační rozhovory - základy úspěšného jednání s klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu vyhoření sociálního pracovníka

Akreditováno Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

21. 11. 2023 od 9:00 do 17:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

ZRUŠENO - Motivační rozhovory - základy úspěšného jednání s klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu vyhoření sociálního pracovníka

Seminář je akreditován u MPSV,  č. akreditace: A2020/0611-SP

Seminář je zaměřen na posilování kompetencí sociálního pracovníka při práci s klientem. 
Jakým způsobem pracovat s klientem, který se ocitl v závažné životní situaci tak, abychom ho motivovali k opravdové změně v jeho smýšlení a chování?
Často je snaha pomoci, která se dlouhodobě míjí účinkem, zdrojem frustrace a vyčerpání samotného sociálního pracovníka a rychle může vést k syndromu vyhoření. Jakým způsobem tedy mluvit a jednat s klientem tak, aby změna opravdu nastala? 
Od poloviny minulého století se postupně začala rozvíjet metoda „Motivačních rozhovorů“, která je dnes široce používaná v sociální práci a dává nám určité "návody" "jak na to".

Zaměříme se také na posilování kompetencí pracovníků, kteří vedou své pracovní týmy!

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Monika Čuhelová
Mgr. Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.