Stanovování hranic a jejich dodržování
Jaký význam mají hranice ve výchově?

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

22. 2. 2023 od 15:00 do 19:00 Karlovy Vary, Krajská knihovna , Závodní 378/84

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Stanovování hranic a jejich dodržování


Jak pracovat s hranicemi? Co můžeme dělat pro jejich důsledné dodržování? Jak laskavě a citlivě hranice nastavovat? Jaké máme možnosti při tvoření dohod? Umíme vždy správně komunikovat?

Metody odměn a trestů, vhodné a nevhodné komunikační techniky a další informace, které nám pomohou ve stanovování hranic svěřených dětí.
Lektoři

Mgr. Petra Kučerová
Mgr. Petra Kučerová
Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.