Bezpečné limitování dětí v NRP ve školských zařízeních i doma
Limity , pro děti i dospělé?

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

27. 4. 2023 od 15:00 do 19:00 Sokolov, K. H. Máchy 1276

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Bezpečné limitování dětí v NRP ve školských zařízeních i doma

Seminář odpoví na otázky stanovení bezpečných limitů ve škole nebo doma, které mohou vzájemné vztahy dospělých a dětí posunout anebo poškodit.

Lektoři

Mgr. Petra Kučerová
Mgr. Petra Kučerová
Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.