Psychohygiena
Jak a proč odpočívat?

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

21. 6. 2023 od 15:00 do 19:00 Karlovy Vary, Krajská knihovna , Závodní 378/84

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Psychohygiena


Psychohygiena rodičů jako zdroj duševní pohody, který se promítá do chování svěřených dětí.

Jak skloubit péči o svěřené dítě, řízení domácnosti, práci, rodinný a partnerský život, zájmy, koníčky? Proč je důležité najít si čas sám/a pro sebe bez výčitek, že mi „utekla“ nějaká povinnost a není vše hotové?

Přijďte na seminář, kde budeme sdílet nutnost psychohygieny a techniky, které můžeme využít jako prevenci.
Lektoři

Mgr. Petra Kučerová
Mgr. Petra Kučerová
Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.