Sebepoškozování dospívajících z pohledu psychologa
seminář pro pěstouny

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

24. 5. 2023 od 15:00 do 19:00 Sokolov, K. H. Máchy 1276

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Sebepoškozování dospívajících z pohledu psychologa


Na semináři si vymezíme a vysvětlíme pojem sebepoškozování a jaké jednání si pod tím představit. Jaké jsou rizikové faktory a co vše může být spouštěčem tohoto chování. Se sebepoškozováním se setkáváme v souvislosti s řadou psychologických problémů a krizí v životě dospívajícího. Dozvíte se, jaký může být účinný způsob pomoci a jak se jako rodič zachovat, když se s touto problematikou setkáte. Obsahem semináře bude nejen teoretické vymezení tohoto tématu, ale rovněž příklady z terapeutické praxe a ukázka postupu, jak s tím lze pracovat.
Lektoři

Mgr. Veronika Zemanová
Veronika Zemanová vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Má mnoholetou praxi na pozici školního psychologa. Jako školní psycholog je k dispozici žákům, pedagogům i zákonným zástupcům. Věnuje se poradenské i diagnostické činnosti. Na částečný úvazek působí také jako individuální a rodinný terapeut v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově. Absolvovala mnohá školení a kurzy z psychologické i sociální oblasti. Teoretické i praktické znalosti má např. v tématu krizové intervence, poruch autistického spektra a problematice školní zralosti. V roce 2021 dokončila pětiletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na integrativní rodinnou terapii. Má bohaté lektorské zkušenosti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.