Skupina pro adoptivní rodiče dospívajících dětí
Možnost společného sdílení a odborné podpory (pouze pro adoptivní rodiče starších dětí)

2 hodiny vzdělávání Osvojitelé

28. 2. 2023 od 17:00 do 19:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Skupina pro adoptivní rodiče dospívajících dětí

Srdečně Vás zveme na online setkání pro adoptivní rodiny. Setkání je pouze pro adoptivní rodiče dospívajících a raně dospělých dětí. Ideálně od věku 10 let výše.

Zaměříme se na Vaše podněty, potřeby a můžeme se dotknout i těchto témat:  

  • Co od nás potřebují dospívající děti v adopci?
  • Jak je můžeme podpořit? Zvlášť, když pomoc odmítají?
  • S čím se ve svém věku potýkají?
  • Je na místě pomoci s odpoutáním, když si to dítě přeje, či naopak raději držet dítě co nejblíže?
  • Jak reagovat na neustálý odpor dítěte? 
  • Jak se udržet ve formě? 

Smyslem skupinové práce je sdílet náročná témata či situace, se kterými se adoptivní rodiče potýkají během péče o adoptované děti (např. nadměrná zátěž z péče, problémové chování dítěte apod.).

Podmínkou účasti adoptivního rodiče na skupině jsou tyto tři základní pravidla:

  • Mlčenlivost - vše, co se odehraje během skupinového sezení, končí na skupině.
  • Ochota naslouchat - skupinová práce předpokládá zájem zúčastněných podílet se na řešení problémů ostatních členů.
  • Nezraňující zpětná vazba - skupinová práce předpokládá aktivní zájem každého člena komentovat svůj pohled na věc NEZRAŇUJÍCÍM způsobem, tj. bez hodnocení či posuzování jiného člena skupiny.

Toto setkání je pro Vás ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.


Pokyny k online vzdělávání:

On-line seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Pro on-line vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Pavel Němčík
Mgr. Pavel Němčík
Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná
Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.