Odborné setkání/kulatý stůl: Náhradní rodinná péče zblízka II.
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

3 hodiny vzdělávání Uzavřená skupina

6. 3. 2023 od 9:00 do 12:00 Městská knihovna v Praze

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl: Náhradní rodinná péče zblízka II.

Srdečně Vás zveme na odborné setkání, na kterém se zaměříme zejména na děti, které nevyrůstají se svými biologickými rodiči, jsou svěřeny do náhradní rodinné péče, vyrůstají v adopci, či pěstounské péči, mají své potřeby vyplývající z jejich mnohdy nelehké minulosti, trpí poruchami attachmentu, jejich vývoj je zatížen vývojovým traumatem, ztrátou blízkých osob, nepříznivými dětskými zkušenostmi. V ČR vyrůstá tisíce dětí, kterých se to týká. Tyto děti mají své potřeby a jejich náhradní rodiče potřebují velkou podporu a pomoc v péči o tyto děti. Setkávají se však s neporozuměním veřejnosti. Setkání si klade za cíl objasnit široké laické i odborné veřejnosti témata ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

• Z jakých důvodů nemohou nebo nechtějí rodiče pečovat o své děti?

• Jaké jsou potřeby těchto odloučených dětí od svých rodin?

• Jak tato ztráta a další nepříznivé zkušenosti ovlivňují jejich vývoj?

• Do jakých typů náhradních rodin jsou tyto děti svěřovány?

• Jaké jsou formy podpory pro tyto rodiny a děti?

• Jaká je doporučená literatura?


Lektoři

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná
Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.