Sounáležitost jako cesta ke stabilitě dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině – úvod do problematiky
akreditovaný vzdělávací seminář MPSV pro odbornou veřejnost, A2021/0853-SP/PC

Akreditováno 8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

31. 10. 2023 od 8:30 do 16:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Sounáležitost jako cesta ke stabilitě dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině – úvod do problematiky

Akreditovaný vzdělávací seminář MPSV pro odbornou veřejnost, A2021/0853-SP/PC

Lektorka: Mgr. Vendula Kaprálová


Seminář je zaměřen na problematiku objevování a upevňování kořenů dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině s jeho původní rodinou, i s rodinou náhradní, což pomáhá ke stabilitě dítěte a k budování jeho zdravé identity. 

Téma stability je pojato jako systém, ve kterém co nejlépe kooperují náhradní rodiče, členové biologické rodiny a dítě, podpořeni sítí pomáhajících pracovníků, s velkým důrazem na bezpečí a podporu všech zúčastněných stran. Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Vendula Kaprálová
Mgr. Vendula Kaprálová
stránka se připravuje

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.