Úvod do teorie vztahové vazby
seminář pro doprovázející pracovníky Dobré rodiny

Pracovníci Dobré rodiny Dobrovolníci a stážisti

14. 9. 2023 od 9:00 do 17:00 Městská knihovna v Praze

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Úvod do teorie vztahové vazby

Akreditovaný seminář, akreditace MPSV č. A2022/1117-SP/PC
Lektorka: Mgr. Jolana Prušková, je lektorkou organizace ATTA, má mnoho let zkušeností v oblasti NRP.  Jako rodinná terapeutka se v privátní praxi zaměřuje na attachmentovou terapii v rodinách s přijatými dětmi. Vede dlouhodobý kurz terapeutického rodičovství pro adoptivní a pěstounské rodiče.

Seminář je určen začínajícím průvodcům, kteří chtějí porozumět tomu, proč je teorie attachmentu v oblasti náhradní rodinné péče tak důležitá. Zaměříme se na vývoj vztahové vazby v prvních letech života dítěte, na její typy a to jak se projevují u dětí v NRP. Najdete zde odpovědi na to, proč se děti, které doprovázíte chovají jinak než jejich vrstevníci. Pochopení příčin vám naznačí směr dalšího řešení potíží v rodinách. 


Lektoři

Mgr Jolana Prušková
Mgr Jolana Prušková
Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ukončuje dlouhodobý výcvik Integrativní rodinné terapie, absolvovala střednědobé výcviky Arteterapie, Dyadické vývojové psychoterapie, Systemické supervize a koučování a řadu odborných kurzů zaměřených na práci s tělem. Poslední roky se věnuje zejména oblasti náhradní rodinné péče, má zkušenost s dlouhodobým doprovázením pěstounských rodin, pracuje jako lektorka, rodinná terapeutka a supervizorka v oblasti NRP. Ve své terapeutické praxi se věnuje zejména rodinám. Je přesvědčená, že dítě více než terapeuta, potřebuje dobře napojeného rodiče, svého dospělého. Ve své praxi proto pomáhá rodinám k lepším, zdravějším vztahům, protože s nimi většinou mizí i potíže dětí. Ve svém přístupu vychází zejména z Modelu růstu V. Satirové a na attachment orientované rodinné terapie D. Hughese. Tu využívá často při práci s náhradními rodinami, kterým poskytuje kompletní servis od vyšetření attachmentu (citového připoutání) po následnou dyadickou vývojovou psychoterapii. Při poruchách attachmentu dítěte provází rodiče tzv. terapeutickým rodičovstvím, využívá aktivity theraplay, filiální terapii a další, které podporují vzájemný vztah mezi dítětem a jeho rodičem. Jako rodinná terapeutka se také věnuje fenoménu osvojení dítěte. V organizaci Rozum a Cit vytvořila a vedla koncept terapeutických služeb pro pěstounské rodiny, dále pracuje jako supervizorka a lektorka v oblasti náhradní rodinné péče, má psychoterapeutickou privátní praxi, zaměřuje se na růstové přístupy včetně koučování.