Jak si s dětmi hrát? význam hry pro rozvoj dítěte a praktické příklady
online seminář pro pěstouny

3 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

12. 4. 2023 od 9:30 do 12:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak si s dětmi hrát? význam hry  pro rozvoj dítěte a praktické příklady

Hra je pro dítě přirozenou aktivitou a základním zdrojem pro rozvoj kognitivních funkcí, poznávacích procesů a navazování vztahů. Stejně jako se vyvíjí dítě, vyvíjí a mění se i způsob hry. Na semináři si ukážeme jaký je vývoj hry u dětí určitého věku, na co se u hry můžeme zaměřit a čeho si je dobré všímat. V psychologii jsou hry a hračky brány jako jeden z terapeutických nástrojů a díky hře se může dítě lépe propojit se svými emocemi. Seminář bude doplněn o praktické návody na hru s dětmi různého věku.


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá
Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi předškolního věku a jako poradce se věnuje dětem s odlišným nebo opožděným vývojem, dětem v náhradní rodinné péči, dětem s PAS, ADHD nebo opožděným vývojem řeči. Při práci využívá poznatků z vývojové psychologie, dětské neuropsychologie, senzorické integrace a speciální pedagogiky. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.