Identita přijatého dítěte
vzdělávací seminář pro sociální pracovníky DR i odbornou veřejnost

4 hodiny vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

29. 6. 2023 od 9:00 do 12:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Identita přijatého dítěte


Neakreditovaný seminář určený pro sociální pracovníky a odbornou veřejnost.
Hostem bude žena, která vedle svých odborných znalostí čerpá i z osobní zkušenosti z ústavní i pěstounské péče, ve které sama vyrůstala, paní Sandra Long. 

Anotace:

U přijatých dětí je jedna z největších výzev pomoci jim vybudovat silnou a zdravou identitu. Případně pracovat s jejich kulturní identitou a etnicitou.

Na semináři se budeme věnovat praktickým otázkám a tématům:

• co je klíčové při budování identity - pro dítě, pro náhradního rodiče a pro doprovázejícího pracovníka

• jaké přístupy, metody, techniky a nástroje je možné používat při práci s dětmi v oblasti budování zdravé identity

• co může být překážkou v budování identity a jak s tím pracovat

• jak "tvořit" identitu, když nejsou žádné nebo jen velmi kusé informace o rodině a o historii dítěte

• jak pracovat s dítětem, které ví, jakého etnika jsou jeho biologičtí rodiče a příbuzní, ale odmítá, že by ono samo bylo jiného etnického původu

Také se dotkneme oblastí jako jsou předsudky a stereotypy, které máme ve vztahu k identitě dítěte a jeho etnické odlišnosti.


Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Martina Loutná
Mgr. Martina Loutná
Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.
Bc. Sandra Long
Bc. Sandra Long
Bc. Sandra Long Lektorka Sandra Rios Long se celý svůj profesní život věnuje práci s dětmi i mládeží se speciálními potřebami včetně jedincům s ADHD a dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči a dětských domovech. Zaměřuje se na podporu rodin v krizových situacích. Pracuje aktivně s jedinci, páry, rodinami i skupinami. Ve své praxi čerpá nejen ze svého studia a dosavadních pracovních zkušeností, ale i z osobní zkušenosti z ústavní i pěstounské péče, ve které sama vyrůstala. Sandra vystudovala speciální pedagogiku a dále pokračuje magisterským studiem v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Účastní se výcviku Krizové intervence – práce s traumatem. Svoje know-how dále v minulosti rozšiřovala na mnoha kurzech a workshopech zaměřujících se na rodinou mediaci, mindfulness, a práci s dětmi v mateřských školách.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.