Jak se postavit k dětským konfliktům šířeným přes sociální sítě?
Seminář

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

17. 4. 2023 od 8:00 do 12:00 Prostějov, Skálovo nám. 6

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak se postavit k dětským konfliktům šířeným přes sociální sítě?

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.


Pustíte si televizi, otevřete internet a nemůžete přehlédnout video, kdy jedna školačka velmi brutálně napadá druhou. Někdo další to točí, ostatní přihlížejí a video si začne žít vlastním životem na sociálních sítích.

I naše děti se do podobné situace mohou dostat – jako svědci, jako oběti, jako pachatelé. Jak na takové situace nahlíží naše právo? Jaké jsou možnosti řešení? Existuje také nějaká prevence?

Tyto další otázky budeme diskutovat s dlouholetým pracovníkem Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi PhDr. Martinem Nasswettrem.

Těšíme se na Vás.

Lektoři

Martin Nasswettr
Martin Nasswettr
Má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.