Jsem babička, teta, děda, strejda či jiný blízký adoptovaného dítěte - co je jinak?
Setkání pro příbuzné a blízké adoptivních rodin z celé ČR

2 hodiny vzdělávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti

19. 4. 2023 od 17:00 do 19:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jsem babička, teta, děda, strejda či jiný blízký adoptovaného dítěte - co je jinak?

Srdečně Vás zveme na otevřené setkání pro příbuzné, blízké i přátelé adoptivních rodin a adoptovaných dětí. Setkání je pro ty, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě.  

Přijetí adoptovaného dítěte s sebou přináší mnoho krásného, ale také mnoho změn. Dítě, které je adoptováno již přichází do rodiny s ranou zkušeností, která nebývá jednoduchá, a proto pro svůj zdravý vývoj potřebuje jinak nastavenou péči a výchovný styl než dítě, které by se do rodiny narodilo. Adoptované dítě s sebou přináší mnoho otázek a ani vy se nemusíte být jisti, jak dítě chránit před reakcemi okolí či zda adoptivní rodiče přistupují k dítěti správně, zda něco nedělají příliš či málo. Výchovný styl adoptovaných dětí se odlišuje od běžného a mnozí lidé v okolí adoptovaného dítěte ho mnohdy neznají a nerozumí mu. Přitom dobré porozumění adoptovanému dítěti a správný přístup k němu velmi pomáhá tomu, aby se jeho raná zranění podařila uzdravit a ono mohlo žít spokojený život. I adoptivní rodiče často potřebují ve svých nejistotách podporu - právě do Vás a od lidí, kteří jim rozumí. Těšíme se na setkání s Vámi!

Toto setkání je pro Vás ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

Pokyny k online vzdělávání:

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro online vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Monika Čuhelová
Mgr. Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.