Cyklus pro adoptivní rodiče teenagerů: Komunikace, Emoce, Hranice, Sebepoškozování, Gender, Rodičovská supervize
Pět na sebe navazujících setkání pro adoptivní rodiče teenagerů

10 hodin vzdělávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti Dobrovolníci a stážisti

Seminář je rozdělen do 5 navazujích částí:

  • 7. 11. 2023 od 18:00 do 20:00 Online
  • 14. 11. 2023 od 18:00 do 20:00 Online
  • 21. 11. 2023 od 18:00 do 20:00 Online
  • 28. 11. 2023 od 18:00 do 21:00 Online
  • 5. 12. 2023 od 18:00 do 21:00 Online
Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Cyklus pro adoptivní rodiče teenagerů: Komunikace, Emoce, Hranice, Sebepoškozování, Gender, Rodičovská supervize

Cyklus vzdělávání pro rodiče, osvojitele, dospívajících dívek a chlapců, v němž se naučíme jinak komunikovat, pracovat s emocemi, nastavovat hranice, vytvářet dohody a nechat padat důsledky. Seznámíme se také s častými náročnými situacemi, ve kterých se s dětmi ocitáme, jako jsou poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, zmatení v gender identitě (holka nebo kluk atp.) A budeme se věnovat i vašim konkrétním otázkám. Vše prakticky, pod vedením psycholožky – expertky na duševní zdraví teens a jejich rodičů.

Výchova adoptovaného dítěte s sebou přináší mnoho krásného, ale také řadu náročných situací. Dítě, které je adoptováno již přichází do rodiny s ranou zkušeností, která nebývá jednoduchá a proto pro svůj zdravý vývoj potřebuje jinak nastavenou péči a výchovný styl než dítě, které by se do rodiny narodilo. Výchovný styl adoptovaných dětí se odlišuje od běžného a mnozí lidé v okolí adoptovaného dítěte ho mnohdy neznají a nerozumí mu. Přitom dobré porozumění adoptovanému dítěti a správný přístup k němu velmi pomáhá tomu, aby se jeho raná zranění podařila uzdravit a ono mohlo žít spokojený život. 

· Komunikace 7. 11.

· Emoce 14. 11.

· Hranice 21.11.

· Sebepoškozování, gender 28. 11.

· Konkrétní příběhy rodin – využití teorie v praxi, supervize 5.12

Setkání na sebe vzájemně navazují, Pokuste se, prosím, zúčastnit všech pěti setkání.

Tento cyklus je pro Vás ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. 

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

Pokyny k online vzdělávání:

Pro on-line vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

On-line seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.


Lektoři

Mgr. Monika Čuhelová
Mgr. Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...