Dvojčata v adopci: specifika přístupu ke dvojčatům s ohledem na jejich vzájemnou vazbu
Seminář pro osvojitele a zájemce o náhradní rodinnou péči

2 hodiny vzdelávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

12. 4. 2023 od 17:00 do 19:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Dvojčata v adopci:  specifika přístupu ke dvojčatům s ohledem na jejich vzájemnou vazbu

Srdečně Vás zveme na otevřený seminář pro adoptivní rodiče, zájemce o NRP i jejich příbuzné a blízké z celé ČR.  Seminář je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě jsou či budou osvojená dvojčata.  

Seminářem, sdílením a diskuzí nás provede Mgr. Markéta Švejdová Jandová spolu s adoptivní maminkou dvojčat Lucií Růžičkovou. 

Budeme reagovat na Vaše aktuální dotazy a podněty a můžeme se dotknout i těchto témat:

  • co zvážit před přijetím dvojčat do péče
  • důležitost vzájemné vazby dvojčat a jak tato vazba ovlivňuje navázání vztahu s náhradními rodiči
  • specifika přístupu k dvojčatům s ohledem na jejich vzájemnou vazbu
  • a jak tuto vazbu a vztah s náhradními rodiči správně podporovat

Těšíme se, že se nám podaří vytvořit důvěrný a bezpečný prostor pro sdílení zkušeností s přijetím dvojčat.

Tyto semináře jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.   

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

Pokyny k online vzdělávání:

Pro on-line vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

On-line seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.