Autismus - Dítě s poruchou autistického spektra (PAS)ve školském systému
seminář

3 hodiny vzdelávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

25. 1. 2024 od 10:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Autismus  - Dítě s poruchou autistického spektra (PAS)ve školském systému


Seminář volně navazuje na předchozí seminář Porozumění jinakosti jménem autismus a  Komunikace s dítětem s PAS, tentokrát se zaměříme na školskou problematiku a dítě s PAS.SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Lektoři

Mgr. Jaromíra Staňková, Dis.
Mgr. Jaromíra Staňková, Dis.
Vystudovala jsem magisterský obor pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Celý svůj profesní život, který čítá více jak 27 let praxe, se pohybuji v pomáhajících profesích – v akreditovaných sociálních službách, v nestátních neziskových organizacích, v institucích a projektech zajišťujících vzdělávání pro děti i dospělé. Od roku 2004 jsem v přímém kontaktu s osobami na (autistickém) spektru, které mne na mé životní cestě doprovází. Jsem rodičem s osobní životní zkušeností. Stála jsem u zrodu aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra na Lanškrounsku. Několik let jsem působila jako sociální pracovník, později jako lektor akreditovaných vzdělávacích kurzů v Rodinném Integračním Centru z.s., v organizaci, která poskytuje akreditované sociální služby pro rodiny s dětmi, s dospělými osobami s PAS na území Pardubického kraje. Své pedagogické zkušenosti jsem nasbírala jako učitel ve specializované třídě, ve které se vzdělávali žáci s PAS s těžším intelektovým znevýhodněním. Od roku 2019 jsem „na volné noze“ a provozuji po celé ČR soukromou poradenskou, konzultační a lektorskou činnost zaměřenou na poruchy autistického spektra (PAS). Specializuji se na vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků v sociálních službách a osob pečujících v problematice PAS. Jsem lektorem akreditovaných kurzů MŠMT a MPSV, lektorem podpůrných skupin pro asistenty pedagoga, kteří mají v péči žáky s PAS s náročným chováním. Doprovázím především rodiny, které jsou na počátku hledání oné jinakosti (ve fázi diagnostiky). V loňském roce jsem absolvovala pilotní „Výcvik odborníků v metodě Podpora pozitivního chování (PBS) v České republice“ a poskytuji své služby rodinám, školským zařízením i sociálním službám, ve kterých žijí nebo se vzdělávají děti či dospělé osoby s PAS, s intelektovým znevýhodněním a s chováním náročným na péči. Cílem této podpory je porozumět a pochopit potřeby (onu jinakost) těchto osob a zvýšit tak kvalitu jejich života. Více informací o mně či o mých službách je možné získat na www.jarkastankova.cz.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.