Sociálně-patologické jevy a jejich vliv na děti
seminář pro pěstouny a poručníky

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

12. 10. 2023 od 9:00 do 13:00 Děčín, Kamenická 569/109

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Sociálně-patologické jevy a jejich vliv na děti

Do jaké míry ovlivňují sociální vztahy a prostředí rozvoj patologického chování dítěte? Jaké má dítě v NRP specifické potřeby oproti dětem v péči biologických rodičů? Jak náhradní rodina a vztahy blízkých osob mohou preventivně působit v oblastech rizikového chování (sebepoškozování, ohrožením vlivu návykových látek, nezdravým sebeprosazováním v kolektivu) svěřených dětí? Může nám při zajištění specifických potřeb dítěte pomoci spolupráce s etopedy, psychology a terapeuty? O tom si s vámi bude povídat paní Ilona Rálišová, která již desátým rokem doprovází pěstounské rodiny. Vystudovala bakaláře, obor sociální pedagogika a postgraduální studium MBA pro pomáhající profese.


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY.

Pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

V případě potřeby zajištění hlídání dětí během semináře nám dejte prosím předem vědět, automaticky hlídání nezajišťujeme, po domluvě je toto možné.

Lektoři

Bc. Ilona Rálišová, MBA
Bc. Ilona Rálišová, MBA

Ilona vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a 06/2023 dokončila studium v rámci postgraduálního studia MBA pro pomáhající profese. Ilona si rozšířila své vzdělávání ročním akreditovaným kurzem Psychosociální interakce a poradenství v krizových situacích rodinného systému. Od poloviny roku 2014 rokem pracuje jako doprovázející sociální pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a lektoruje témata z oblasti náhradní rodinné péče. 

Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři dospívající děti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.