Jak pracovat s identitou dítěte z BABYBOXU - nové poznatky, sdílení zkušeností
Setkání adoptivních rodičů z celé ČR, kteří přijali dítě z BABYBOXU

2 hodiny vzdelávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

20. 11. 2023 od 17:00 do 19:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak pracovat s identitou dítěte z BABYBOXU  - nové poznatky, sdílení zkušeností

Srdečně Vás zveme na jedinečné a pokračující setkání adoptivních rodičů, kteří přijali dítě z BABYBOXU. 

Téma rozvoje zdravé identity a zpracování životního příběhu dítěte z BABYBOXU pro jeho zdravý vývoj je velmi specifické. Jak pomoci dítěti porozumět své minulosti, když o ní nemáme téměř žádné informace? Jak pomoci dítěti, aby rozumělo samo sobě? Jak s dítětem o jeho minulosti komunikovat? Co může pomoci těmto dětem a jejich adoptivním rodičům?

Rádi bychom s Vámi sdíleli nové poznatky a zkušenosti v této oblasti a tentokrát bychom nechali větší prostor pro sdílení potřeb, podnětů a inspirace i Vám!

Toto setkání je pro Vás ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková
Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.
Barbora Vaňousová
Barbora Vaňousová prošla jako sociální pracovnice několik oblastí sociální práce. Má zkušenosti s prací s dětmi a mládeží na ulici i dětmi ohroženými domácím násilím. Poslední deset let se věnuje doprovázení pěstounských a adoptivních rodin na jejich cestě k vzájemnému porozumění. V doprovázení se věnuje tématům zpracování historie, terapeutickému rodičovství a přípravy kontaktů mezi přijatými dětmi a jejich vlastními rodiči. Má výcvik v Terapii hrou. V současné době absolvuje výcvik zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči. Absolvovala několik kurzů, jak pracovat s traumatem u dětí. Ve volném čase ráda chodí na procházky se svým psem.