Kontakt s biologickou rodinou a identita dítěte v adopci
Otevřený seminář pro osvojitele z celé ČR

2 hodiny vzdělávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Seminář je rozdělen do 2 navazujích částí:

  • 9. 10. 2023 od 17:00 do 19:00 Online
  • 30. 10. 2023 od 17:00 do 19:00 Online
Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Kontakt s biologickou rodinou a identita dítěte v adopci

Srdečně Vás zveme na seminář pro adoptivní rodiče i jejich příbuzné a blízké z celé ČR.  Seminář je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě. 

Na tomto semináři budeme během dvou online setkání otevírat klíčová a zásadní témata v adopci, a to jsou biologická rodina přijatého dítěte a jeho identita.  Seminář je určen pro menší skupinku 12 lidí, aby bylo možné se pečlivě věnovat konkrétním případům.

Pokud se přihlásíte, prosím, počítejte s účastí na obou setkáních.

Děti vyrůstající v adopci mají velmi složitý úkol – vyrovnat se s tím, že neznají své biologické rodiče. Pro nás, kdo jsme vyrostli ve vlastní rodině, je těžké porozumět tomu, jak silné pro ně toto téma je. Bez pomoci adoptivních rodičů je těžké tento úkol zvládnout. I když dítě své biologické rodiče nezná, vztah k nim má a tento vztah se vyvíjí. A na adoptivních rodičích záleží, jak. Je také otázkou, zda je možné, aby si dítě vybudovalo zdravou identitu, aniž by mělo možnost své biologické rodiče poznat. Budeme se věnovat tomu, jak s tímto tématem pracovat tak, aby to přispívalo zdravému vývoji dítěte, aby se posiloval vztah s adoptivními rodiči a také aby se uzdravovalo vše co souvisí s historií přijatého dítěte a jak mohou adoptivní rodiče své děti v této oblasti podpořit. Ujasníme si možnosti bezpečného - zpravidla jednorázového - kontaktu adoptovaného dítěte s biologickým rodičem, zda je možný a jakým způsobem. 

Tyto semináře jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.   

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Lektoři

Barbora Vaňousová
Barbora Vaňousová prošla jako sociální pracovnice několik oblastí sociální práce. Má zkušenosti s prací s dětmi a mládeží na ulici i dětmi ohroženými domácím násilím. Poslední deset let se věnuje doprovázení pěstounských a adoptivních rodin na jejich cestě k vzájemnému porozumění. V doprovázení se věnuje tématům zpracování historie, terapeutickému rodičovství a přípravy kontaktů mezi přijatými dětmi a jejich vlastními rodiči. Má výcvik v Terapii hrou. V současné době absolvuje výcvik zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči. Absolvovala několik kurzů, jak pracovat s traumatem u dětí. Ve volném čase ráda chodí na procházky se svým psem.
PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková
Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.