Intervizně vzdělávací skupina II.
Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny o.p.s.

3 hodiny vzdělávání Pěstouni dlouhodobí Uzavřená skupina

27. 9. 2023 od 9:00 do 12:00 Jablonec nad Nisou; Anenská 988/3; 466 01

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Intervizně vzdělávací skupina II.

Uzavřená skupina pěstounů. Lektorka používá formu Baalintovské skupiny, která má danou strukturu. Skupina má z dlouhodobého hlediska pozitivní psychohygienický efekt, slouží k odreagování negativních emocí v souvislosti s náročnou péčí o děti v NRP,  získání nadhledu a podporuje schopnost se vyrovnávat se zátěžovými situacemi.

Lektoři

Mgr. Eliška Hrušková
Mgr. Eliška Hrušková
Eliška Hrušková je absolventkou oboru sociální pedagogika se zaměřením na etopedii na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je absolventem dvouletém výcviku profesních dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích při Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. Pracuje jako koordinátorka v Libereckém kraji. Zajímá se o psychologii, psychosomatiku a rozvoj osobnosti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.