Intervizně - vzdělávací skupina IV. 2023
Uzavřená skupina pěstounů

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Uzavřená skupina Poručníci

9. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 Velké Meziříčí, Středisko volného času Dóza,Komenského 10/2, 594 01 Velké Meziříčí

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Intervizně - vzdělávací skupina IV. 2023

Na tomto setkání je pěstounům věnován čas pro společné sdílení a podporu. Pěstouni mají prostor vzájemně se podpořit a sdílet svoje každodenní radosti i starosti. Během společného setkání se věnujeme důležitým tématům se kterými se pěstoun dnes a denně setkává. Seminář je veden v přátelském a neformálním duchu.   

Skupina je vedena buď intervizně, kdy se věnujeme tématům se kterými pěstouni přišli. Nebo se vzděláváme formou společných aktivit, které vedou k lepšímu vhledu do problematiky náhradní rodinné péče.   

Cílem setkávání je podpora pěstounů v jejich rolích a kompetencích. Pěstouni vědí, na koho se mohou se svými starostmi obrátit,  vědí, že v tom nejsou sami. 

Lektoři

Bc. Ivana Brabcová
Bc. Ivana Brabcová
Ivana Brabcová vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené. Má zkušenosti v sociální práci a práci s ohroženými dětmi, v minulosti pracovala mimo jiné i v dětském domově. V Dobré rodině zajišťuje od roku 2014 doprovázení pěstounských rodin převážně v kraji Vysočina. Má letité zkušenosti v oblasti doprovázení pěstounů na přechodnou dobu. Aktivně se věnuje lektorování.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.