Rodičovské centrum
Setkání adoptivních rodičů s dětmi do 3 let

2.5 hodiny vzdělávání Osvojitelé

20. 10. 2023 od 9:00 do 11:30 Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Rodičovské centrum

Dopolední setkání adoptivních maminek/tatínků s malými dětmi. Cílem je vytvořit bezpečný prostor pro setkání maminek/tatínků s dětmi do věku 3 let.

Náplň setkání:

 - sdílení zkušeností a tipů, jak navazovat, udržovat a prohlubovat vztah s dítětem

- jemné dotykové terapie

- podpora v péči o děti na základě principů terapeutického rodičovství

Komorní prostor pro sdílení, podporu a důvěru.

Toto setkání je pro Vás ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

V případě dotazů prosím kontaktujte Josefínu Vondruškovou: 724 870 349.

Lektoři

Bc. Josefína Vondrušková, DiS.
Bc. Josefína Vondrušková, DiS.
Je matkou 4 dětí, vystudovala Sociální a pastorační práci na UK ETF. V letošním roce zakončuje výcvik v psychoterapeutickém směru Gestalt pod záštitou Instep. Také ukončuje nástavbový výcvik DDP terapie pod organizací ATTA, která se zaměřuje na poruchy attachmentu a rané trauma u dětí především v NRP. Řadu let vedla skautský oddíl a 6 let lesní školku. Poslední 4 roky pracuje jako poradce pro rodinu pěstounských a osvojitelských rodin. Individuální terapie poskytuje také v soukromé praxi. S rodinami i v terapii pracuje jako průvodce, který provádí každého po jeho vlastní cestě často náročným terénem. Na společné cestě objevuje a podporuje, někdy koriguje, jindy motivuje a především naslouchá.
Mgr. Kateřina Špringer Szakálová
Mgr. Kateřina Špringer Szakálová

Katka se od roku 2007 profesně pohybuje v oblasti náhradní rodinné péče, jako průvodce pěstounských rodin, koordinátor odlehčovacích aktivit, lektor pobytů pro mladistvé. Pracovala na dětské lince důvěry. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, vzdělává se v oblasti attachmentu a dyadické terapie. Je poradkyní pro osvojitele. Má svou psychoterapeutickou praxi v centru Prahy. Nejcennější jsou pro ní zkušenosti z přímé práce s dětmi. Baví jí zprostředkovávat dospělým pohled na svět očima dětí. Těší jí zažívat laskavost během všedních dní. Miluje svoje děti, vonné esenciální oleje, kafe a pečení.