Hlasy dětí v adopci - aneb online sdílení s 5 mladými ženami, které byly adoptovány
Otevřené setkání pro adoptivní rodiče, dospívající děti a všechny ty, které toto téma zajímá

3 hodiny vzdelávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti Pracovníci Dobré rodiny Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

30. 11. 2023 od 17:00 do 20:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Hlasy dětí v adopci - aneb online sdílení s 5 mladými ženami, které byly adoptovány

Srdečně vás zveme na online moderované setkání s Terezou, Teou, Bárou, Hankou a Sabi, které s námi budou sdílet svoje osobní příběhy a přiblíží nám témata, která řeší adoptované děti.

Ať již je to vliv prenatálního vývoje, odloučení od biologické rodiny, hledání vlastní identity, vztah k adoptivním rodičům, dopad adopce na další vztahy a vnitřní pocity či téma spojená s vlastním rodičovstvím. 

Tímto setkáním chceme symbolicky ukončit měsíc adopce, za který je v zahraničí považován právě listopad.

Bude prostor i pro Vaše otázky!


Setkání je zdarma a je určeno zejména pro osvojitele a zájemce o náhradní rodičovství a také jejich blízké. Dále je určen také veřejnosti, v rámci osvěty v tomto tématu. 

Akce je podpořena z projektu MPSV Rodina.

Akci nelze započítat pěstounům do povinného vzdělávání.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná
Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.
kolektiv lektorů a hostů