Právní minimum - maximum informací pro oblast náhradní rodinné péče
akreditovaný seminář pro sociální pracovníky

Akreditováno 8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

1. 2. 2024 od 9:00 do 16:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Právní minimum - maximum informací pro oblast náhradní rodinné péče

Akreditovaný seminář č. A2020/0427-SP/PC/VP

Vzdělávací program poskytuje hlubší a komplexní vhled do problematiky základních pojmů a práva v oblasti náhradní rodinné péče, práv dětí s důrazem na práva dětí v náhradní rodinné péči, rodičovské odpovědnosti, práva a povinnosti pečujících osob a práva a povinnosti rodičů dítěte, formy náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení, péče jiné osoby, poručenství s péčí, opatrovnictví). Účastníci se seznámí s pojmy z oblasti náhradní rodinné péče i z oblastí souvisejících. Dále se účastníci podrobně seznámí se zájmem dítěte a jeho uplatněním v rodině, v náhradním prostředí, u soudu a s procesem zjišťování nejlepšího zájmu dítěte a jeho potřeb. Zodpovíme si otázku konfliktu několika zájmů dítěte, a jaký z nich má přednost.

Absolventi získají hlubší porozumění a komplexní pohled na práva dítěte v každodenním životě i v náročných situacích jakými jsou pro dítě soudní či správní řízení, proces náhradní rodinné péče, konflikt zájmů dítěte apod. 

Absolventi získají podrobný náhled do oblasti náhradní rodinné péče a jejích jednotlivých forem i souvisejících oblastí. Účastník porozumí pojmům, jako je dítě, zletilost, svéprávnost, rodičovská odpovědnost, zájem dítěte, participační práva.

Lektoři

Mgr. Linda Matyšková
Mgr. Linda Matyšková
Lektorka Linda Matyšková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 pak úspěšně dokončila také kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Dřívě pracovala jako dobrovolnice v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací a živě se zajímá o alternativní řešení sporů a mezilidskou komunikaci. S Dobrou rodinou spolupracuje jako lektorka právní problematiky, mediátorka a facilitátorka případových konferencí.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.