Jak mapovat společně s dítětem jeho historii (Kniha života)
online seminář pro pěstouny

3 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Dobrovolníci a stážisti

13. 3. 2024 od 15:00 do 18:00 Online

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak mapovat společně s dítětem jeho historii (Kniha života)

Během webináře si představíme jeden z nejpodpůrnějších přístupů při citlivém zpracování historie dítěte, které se ocitlo v NRP. Pomocí nejrůznějších jednoduchých hravých aktivit, obrazových karet, pracovních listů a dalších pomůcek si účastníci vzdělávání seznámí s přincipem, jak se s dítětem Kniha života tvoří a jak důležitou roli v období tvorby hrají náhradní rodiče. Šetrné mapování a zaznamenávání klíčových událostí, důležitých vztahů a mimořádných situací, které jsou spojeny s prvními dny, měsíci nebo roky života, jsou důležité pro každého z nás, a tak vznik takovéto jedinečné Knihy života se může stát pro dítě v budoucnu důležitou oporou při rozhodování, navazování nových vztahů a zakládání vlastní rodiny. Pokud má dítě možnost bezpečnou formou porozumět své historii, může otevřeněji a s větší důvěrou přijmout nabízenou lásku a péči náhradní rodiny.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.


Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Zdenka Štefanidesová

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.