Vzdělávání pro začínající pěstouny z řad příbuzných- v online I.
cyklus 5ti setkání: 12.9., 26.9.,11.10.,24.10. a 31.10. - vždy od 16-20 hod

4 hodiny vzdělávání Pěstouni dlouhodobí Poručníci

12. 9. 2024 od 16:00 do 20:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Vzdělávání pro začínající pěstouny  z řad příbuzných- v online  I.

Určeno začínajícím pěstounům ( nejlépe v 1. roce po přijetí dítěte) s příbuzeneckým vztahem k přijatému dítěti;

5 setkání:  12.9., 26.9.,11.10.,24.10. a 31.10. - vždy od 16-20 hod

Individuální konzultace  online - 10.4. + druhý termín po domluvě:

uzavřená skupina, maximálně 12 účastníků;

Účastí na celém cyklu si pěstoun splní 20 hodin vzdělávání, plus další 1 hodina individuální online konzultace  - celkem 21 hodin vzdělávání.

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí.

1.setkání: 12. 9.  2024- Systém sociálně právní ochrany dětí, pozice příbuzenských pěstounů v systému SPOD, kompetence pěstouna

2.setkání: 26.9. 2024- Citová vazba, biologická rodina přijatého dítěte, posilování rodinných vztahů

3.setkání: 11.10. 2024 - Ztráta, trauma, sexualita

4.setkání: 24. 10. 2024 - Výchova

5.setkání: 31. 10. 2024 - Identita, psychohygiena

Jedná se o ucelený vzdělávací modul, nelze absolvovat pouze některá z uvedených témat!

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí. 

Setkání jsou vedeny v systému PRIDE (https://www.pride-cz.com/).Na další termíny vzdělávacího cyklu Vás nahlásíme automaticky!

Lektoři

Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.
Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová
Vystudovala Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let. V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, 12 let pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE, a také jeden běh pilotních příprav příbuzenských pěstounů v systému PRIDE. Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 5 250,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.