Drogy a jiné závislosti
seminář pro pěstouny a poručníky

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

11. 4. 2024 od 9:00 do 13:00 Děčín, Kamenická 569/109

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Drogy a jiné závislosti

Na semináři se účastníci dozví, proč (nejen mladí) lidé inklinují k drogám, zda je nutné tomuto porozumět vzhledem k budoucímu řešení nastalého problému s návykovými látkami. Popovídáme o potenciálu látek pro závislost pro někoho možná šokující. Dále o vzorcích užívání drog, o doporučeních pěstounům, kteří se dozví, že jejich děti experimentují – užívají drogy. Informace proběhnou i o prevenci užívání drog a formách a metodách léčby ve světě i u nás. Bude opět prostor pro dotazy, diskusi i sdílení zkušeností - to vše s lektorem Oto Kovandou.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY.

Pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma (včetně hlídání). Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Lektoři

Oto Kovanda
Oto Kovanda
Oto Kovanda vystudoval sociálně-pedagogickou asistenci na UJEP v Ústí nad Labem a sociální pedagogiku na FF UK v Praze. Již dvanáctým rokem pracuje jako vedoucí v kontaktním centru pro drogově závislé v Teplicích, kde se věnuje ambulantní léčbě závislých, prevenci relapsu, rodinnému poradenství apod. V Dobré rodině pracuje na pozici lektor a doprovázející pracovník pěstounských rodin.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.