Poruchy chování v dětském věku
seminář pro pěstouny a poručníky

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

9. 5. 2024 od 9:00 do 13:00 Děčín, Kamenická 569/109

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Poruchy chování v dětském věku

Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí porozumět problémovému chování dětí a dospívajících. Na semináři se dozvíte, jaké jsou příčiny poruch chování u dětí a dospívajících. Co je to ADHD, attachment, úzkostná porucha, deprese a sebepoškozování. Cílem semináře je vysvětlit účastníkům první signály problémového chování a kdy hledat pomoc odborníka.

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY.

Pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

V případě potřeby zajištění hlídání dětí během semináře nám dejte prosím předem vědět, automaticky hlídání nezajišťujeme, po domluvě je toto možné.

Lektoři

Bc. Ilona Rálišová, MBA
Bc. Ilona Rálišová, MBA

Ilona vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a 06/2023 dokončila studium v rámci postgraduálního studia MBA pro pomáhající profese. Ilona si rozšířila své vzdělávání ročním akreditovaným kurzem Psychosociální interakce a poradenství v krizových situacích rodinného systému. Od poloviny roku 2014 rokem pracuje jako doprovázející sociální pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a lektoruje témata z oblasti náhradní rodinné péče. 

Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři dospívající děti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.