Děti v pěstounské péči a rizika spojená s používáním mobilních telefonů
seminář pro pěstouny a poručníky

3 hodiny vzdělávání Pěstouni dlouhodobí Poručníci

12. 6. 2024 od 9:00 do 12:00 Jablonec nad Nisou; Anenská 988/3; 466 01

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Děti v pěstounské péči a rizika spojená s používáním mobilních telefonů

Zaměříme se na to, jak děti vhodně limitovat v souvislosti s používáním mobilních telefonů a sociálních sítí.

Lektoři

Bc. Helena Šikolová
Vystudovala sociální práci na FSE UJEP. Absolvovala kurs telefonické krizové intervence. Praxe: linka důvěry, krizové centrum Spirála Ústí nad Labem. Vychovatelka v SVP Čáp Liberec. Pečovatelka o seniory v Londýn UK. Lektorka AJ.