Identita dítěte v NRP - nové poznatky
Identita dítěte v NRP - nové poznatky

8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

10. 10. 2024 od 9:00 do 17:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Identita dítěte v NRP - nové poznatky

Seminář žádá o akreditaci, lektorka semináře Martina Loutná.

- U přijatých dětí je jedna z největších výzev pomoci jim vybudovat silnou a zdravou identitu

- Dítě s jiným etnickým původem může být náročná výzva. Co všechno nám může pomoci pro jeho pochopení a zvládnutí tak abychom zvládly vychovat etnicky odlišné dítě a zároveň pěstovat jeho zdravou identitu.

- Také se dotkneme oblastí jako jsou: předsudky a stereotypy, které máme ve vztahu k identitě dítěte a jeho etnickým odlišnostem.

Lektoři

Mgr. Martina Loutná
Mgr. Martina Loutná
Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.