Sociálně patologické jevy u dětí
(krádeže, záškoláctví, šikana, rasismus, gambling, vandalismus, sprejerství)

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Osvojitelé Poručníci Dobrovolníci a stážisti

22. 5. 2024 od 14:00 do 18:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Sociálně patologické jevy u dětí

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Seminář pro pěstouny je pojednán především jako interaktivní setkání, kde po úvodním seznámení s tématem a konkrétními sociálně patologickými jevy u dětí, budou následně akcentována a nahlížena konkrétní témata, která vstupují do pěstounských rodin (účastníků semináře).

Seminář bude zaměřen na konkrétní potřeby pěstounů: Jaké sociálně patologické jevy dělají pěstounům starost v jejich rodinách? S čím si nevědí rady? Co je trápí především? 

Společně budeme hledat konstruktivní řešení, která můžou pěstouni využít ve svém reálném životě.

Lektoři

PhDr. Miloslav Čedík
PhDr. Miloslav Čedík
Lektor vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor speciální pedagogika. Působí jako lektor na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a současně jako speciální pedagog etoped a psychoterapeut ve své soukromé praxi. Má bohaté zkušenosti z praxe speciálního pedagoga, například ve Středisku výchovné péče na Klíčově, Speciálním pedagogickém centru při ZŠ pro žáky s specifickými poruchami chování, v Pedagogicko-psychologické poradně a v dalších institucích.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč
hlídání 360,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.