Specifika příbuzenecké pěstounské péče
vzdělávací seminář

8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

Seminář je rozdělen do 2 navazujích částí:

  • 20. 2. 2024 od 8:30 do 12:30 Online
  • 27. 2. 2024 od 8:30 do 12:30 Online
Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Specifika příbuzenecké pěstounské péče

Složený seminář, rozdělen do dvou termínů po 4 hodinách. Seminář není akreditovaný. 
Lektorka: Bc. Ivana Brabcová

Srdečně vás zveme na seminář Specifika příbuzenské pěstounské péče. Společně se budeme věnovat tématům jako je proces zprostředkování příbuzenské pěstounské péče, změna rolí, mezigenerační konflikty (sexualita a dospívání dětí), terapeutické rodičovství jako jedna z metod nastavování hranic ve výchově, pocity viny z vlastního selhání, zpracování historie a podpora sounáležitosti (kontakty dítěte/dětí s rodiči), pěstounské dávky.

Můžete se těšit na praktické ukázky přímé práce s klientem, jak přinést téma přímo na osobní konzultaci a jak ho dál rozvíjet. Nově získané dovednosti také rovnou propojíme s vedením spisové dokumentace. Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Bc. Ivana Brabcová
Bc. Ivana Brabcová
Ivana Brabcová vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené. Má zkušenosti v sociální práci a práci s ohroženými dětmi, v minulosti pracovala mimo jiné i v dětském domově. V Dobré rodině zajišťuje od roku 2014 doprovázení pěstounských rodin převážně v kraji Vysočina. Má letité zkušenosti v oblasti doprovázení pěstounů na přechodnou dobu. Aktivně se věnuje lektorování.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.