Dospívající dítě v PP - práce s identitou v tomto vývojové období
zaměřeno na komunikační techniky

8 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

Seminář je rozdělen do 2 navazujích částí:

  • 19. 3. 2024 od 9:00 do 12:15 Online
  • 26. 3. 2024 od 9:00 do 12:15 Online
Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Dospívající dítě v PP - práce s identitou v tomto vývojové období

Složený seminář na dvě části, každá část délka 4 vyučující hodiny, lektorka Monika Čuhelová

Dospívající dítě v PP – práce s identitou v tomto vývojovém období, zaměřeno na komunikační techniky

Vzdělávání je zaměřeno na období puberty a dospívání a téma identity v NRP. Identita - odpověď na otázku "kdo jsem" je nedílnou součástí vývoje, patří k vývojovým úkolům daného období. Budeme se společně učit, jak s teens hovořit, dostanete ode mne časté otázky a odpovědi, budeme se zabývat tím, co je trápí, jak jim pomoci nacházet cestu z náročného období. Využijeme k tomu i různé dostupné pomůcky. A samozřejmě se zaměříme i na pěstouny a na to, aby v procesu hledání identity byli svým dětem nápomocní. Praktický seminář o teens, komunikaci, identitě, podpoře a odvaze.


Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Monika Čuhelová
Mgr. Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.