Přechodná pěstounská péče zblízka pro zájemce
aneb co byste měli vědět, než se rozhodnete stát přechodnými pěstouny

2 hodiny vzdělávání Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči Dobrovolníci a stážisti

24. 9. 2024 od 17:30 do 19:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Přechodná pěstounská péče zblízka pro zájemce

Setkání je určeno zejména pro zájemce o přechodnou pěstounskou péči a pro žadatele v přípravách.

Přemýšlíte, že byste konečně dělali práci, která má opravdový smysl? Nebo chcete získat základní informace o přechodné pěstounské péči? Chcete vědět, jaké jsou podmínky pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu? Chcete se seznámit i s tím, co prožívají pěstouni na přechodnou dobu? Chcete přesněji vědět, jak mohou pomoci svěřeným dětem? Jaké je postavení přechodných pěstounů v systému sociálně-právní ochrany a jak komunikují se sociálními pracovníky? Na tyto a další otázky můžete získat odpovědi na online semináři, který je určený všem zájemcům o přechodnou pěstounskou péči. Čím více otázek si přinesete, tím více odpovědí dostanete.

Lektorkou bude Alžběta Skleničková, která řeší problémy v přechodné pěstounské péče napříč celou republikou. Navíc s ní má i osobní zkušenosti, protože její rodinou prošlo 18 dětí na přechodnou dobu. Působí jako metodička pro oblast PPPD v organizaci Dobrá rodina.

Semináře se zúčastní také Petr Míchal, který má od roku 2015 zkušenost s doprovázím mnoha přechodných pěstounských rodin.

Seminář je  pro Vás ZDARMA. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt: Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Pokyny k online vzdělávání:

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

On-line seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Účastí na tomto semináři si pěstounské rodiny nemohou splnit povinné vzdělávání.

Lektoři

Alžběta Skleničková
Alžběta Skleničková

Alžběta Skleničková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech  pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Mgr. Petr Míchal
Mgr. Petr Míchal
Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.