Seminář k publikaci Předávání dětí z PPPD do následné péče
Setkání je určeno pro odborníky, pracovníky OSPOD i doprovázejících organizací, které se účastní předávání dětí z PPPD a náhradní rodiče

8 hodin vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Osvojitelé Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Poručníci

14. 5. 2024 od 9:00 do 16:00 Praha (bude upřesněno)

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Seminář k publikaci Předávání dětí z PPPD do následné péče

Srdečně Vás zveme na setkání s autory publikace Předávání dětí z PPPD do následné péče, kterou vydala Dobrá rodina. 

Seznámíte se s tím, jak kniha vznikla, z čeho autoři čerpali, jaké postupy se v praxi osvědčily. 

Setkání je určeno pro odborníky, pracovníky OSPOD i doprovázejících organizací, které se účastní předávání dětí z PPPD a také náhradní rodiče.

Všechny cílové skupiny se dozvědí více o tom, jak naplánovat předávání dítěte, jak a co pomáhá dítěti zvládnout přechod do následné péče i jak může dobře podaný návrh pomoci k dobrému předávání dítěte. 

Součástí setkání bude prostor pro otázky k předávání dítěte z PPPD.


Lektoři

Alžběta Skleničková
Alžběta Skleničková

Alžběta Skleničková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech  pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.