Dětské oběti trestné činnosti a jejich postavení v trestním řízení
akreditovaný vzdělávací seminář, A2021/1227-SP/VP MPSV

Akreditováno 8 hodin vzdělávání Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

13. 5. 2024 od 8:30 do 15:30 Hodonín, Národní třída 276/16

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Dětské oběti trestné činnosti a jejich postavení v trestním řízení

Akreditovaný vzdělávací program ( MPSV  - A2021/1227-SP/VP)  poskytuje informace o postavení dětských obětí v trestním řízení. Seznamuje účastníky s právy dětí v postavení zvlášť zranitelných obětí, jejichž realizace může zmírnit dopady trestného činu na dětskou oběť. Poskytuje základní informace o procesu viktimizace (vzniku újmy způsobené trestným činem) u zvlášť zranitelné dětské oběti a o preventivních opatřeních, která vedou k minimalizaci sekundární viktimizace. Přináší konkrétní možnosti odborné pomoci dětské oběti v rámci trestního řízení a v případě, že u dětské oběti dojde k rozvoji protrahované reakce na trestný čin (posttraumatické stresové poruchy). Zdůrazňuje nezastupitelnou roli orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jehož úkolem je hájit práva a nejlepší zájmy dětských obětí a dbát na minimalizaci nebezpečí sekundární viktimizace dětské oběti.

Lektor má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Lektoři

Martin Nasswettr
Martin Nasswettr
Má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 000,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.